Voorgesprek

In het voorgesprek bespreken we welke wensen en ideeën u heeft om het afscheid van uw dierbare inhoud en vorm te geven. We staan stil bij het leven van uw dierbare. We kijken terug; wie was hij of zij en wat heeft de overledene betekend voor u. We halen herinneringen op, met een traan, met een lach. Samen gaan we op zoek naar hetgeen het meest typerend en karakteristiek is aan de overledene. We zoeken naar een thema, een rode draad door het leven van deze persoon. Wat maakte hem of haar bijzonder? Samen komen we zo gaandeweg tot het levensverhaal. En vaak dient zich dan een passend symbool aan dat kan worden gebruikt tijdens de plechtigheid of dat als ritueel bij het afscheid kan worden ingepast. Ik zorg voor een goede afwisseling tussen woorden, stilte, beeld, muziek en rituelen. Vanuit uw verhalen, anekdotes en ideeën komen we tot een persoonlijke uitvaartdienst. Een dienst die passend is bij de persoon waar u afscheid van moet nemen, met een herkenbaar beeld van de overledene en waarmee uw dierbare in uw herinnering voortleeft.
Ik ga vervolgens thuis schrijven aan het levensverhaal, verbindende teksten en een overweging, volgens de afspraken die we samen gemaakt hebben. In de dagen, tot aan de dag van de uitvaart hebben we regelmatig contact om definitief vorm te geven aan de afscheidsviering.