Verbonden Door Licht Druten

Minstens zo belangrijk als een mooi afscheid, zijn de momenten waarop stilgestaan kan worden bij rouw, verdriet en gemis.

Samen met de andere leden van de werkgroep organiseer ik ieder jaar een gedachtenisavond voor alle overledenen: Verbonden door Licht.

Verbonden door Licht biedt alle inwoners uit Druten en omgeving de mogelijkheid om hun dierbaren, waar ook ter wereld begraven, gecremeerd of uitgestrooid, in hun eigen omgeving te gedenken.

Op de sfeervol verlichte R.K. begraafplaats in Druten zijn er diverse herdenkingsrituelen waarin saamhorigheid, aandacht, warmte en licht centraal staan.  U kunt bijvoorbeeld een kaarsje aansteken, een briefje schrijven aan uw overleden dierbare(n), muziek luisteren of troost vinden bij ‘Het Teken van leven’. Het zijn symbolische handelingen, rituelen, die u houvast kunnen bieden na het verlies van iemand die u lief is en om de band met uw dierbaren te koesteren.

Verbonden door Licht heeft een onafhankelijk karakter, is niet gebonden aan religie en politieke overtuigingen. Verbonden door Licht is er voor iedereen.

U bent van harte welkom.