Tijd en aandacht voor het afscheid

Op het moment dat een dierbare overlijdt, staat de tijd even stil. Er moeten snel veel beslissingen
worden genomen. De uitvaartondernemer ondersteunt u met de praktische zaken die geregeld
moeten worden. Ik ben ritueelbegeleider en wil u graag van dienst zijn bij het vorm en inhoud geven
van de afscheidsceremonie.
Goed afscheid nemen is belangrijk. Een goed afscheid verdient tijd en aandacht, een zorgvuldige
voorbereiding en uitvoering. Een goed afscheid is nodig om uiteindelijk verder te kunnen leven,
zonder uw dierbare, maar met troost, kracht en een houvast voor de tijd die komen gaat.