Begeleiding tijdens de afscheidsceremonie

Op de dag van de uitvaart heb ik als ritueelbegeleider de leiding tijdens de ceremonie. Daardoor kunt u alle aandacht geven aan dáár waar het echt om draait: afscheid nemen van uw dierbare.
Als ritueelbegeleider ondersteun ik u tijdens de ceremonie waar u dat wenselijk vindt. Ik kan voorgaan in de dienst, de sprekers uitnodigen, het geheel verbinden en ondersteunen in de uitvoering van de rituelen.